Jobcrafting: hoe doe je dat?


Heel wat mensen vallen stil nadat ze hun sterke punten hebben berekend met de StrenghtsFinder van Gallup. Vaak is er extra ondersteuning nodig om de dynamiek of het samenspel tussen hun sterke punten te leren begrijpen. Pas dan wordt iemands kernpatroon duidelijk en pas dan begint de meerwaarde van de StrenghtsFinder zich echt te tonen.

Ook de vertaling naar de werkcontext, blijkt niet altijd even evident en net daarom werkten we een schema of stappenplan uit die deze vertaalslag ondersteunt. De eerste reacties op dit schema waren positief en daarom deel ik het schema graag in deze blog. Wanneer je hiermee aan de slag gaat, begin je trouwens te JobCraften. Sowieso een vaardigheid die HR-mensen en leidinggevenden meer en meer zullen moeten ontwikkelen. Wat is je KernPatroon? In deze eerste fase breng je je sterktes in kaart. Dat kan op heel veel verschillende manieren (MBTI, Insights, 360°FB, zelf-observatie, Talent-Interview, ...) maar mijn voorkeur gaat uit naar de StrenghtsFinder van Gallup gecombineerd met zelf-observatie en een Talent-Interview. In deze fase is het belangrijk om ook stil te staan bij het "waartoe?" van je talent. De kans is nl. groot dat je heel veel verschillende dingen kunt doen met je sterktes, maar dat je het meest in Flow komt als je je sterktes kunt inzetten voor iets dat er toe doet voor jou. Wat is dat dan? Dat komt nl. in de buurt van je persoonlijke missie en dat blijkt een belangrijke katalysator voor talent-ontwikkeling. Aan de slag met je sterktes Eens je zicht hebt op je talent is het handig om nog meer inzicht te verwerven in de dynamiek van je sterktes (= je kernpatroon) door de momenten te gaan spotten waarop je vanuit je sterktes werkt. Dat voel je omdat je je dan energiek en krachtig voelt. Door dit te doen, leer je je eigen handleiding beter kennen en leer je in welke domeinen van je werk je reeds vanuit je talent werkt. Hoe hoger dit inzicht, hoe groter de kans dat je ook nieuwe domeinen zal ontdekken - binnen je eigen job - om vanuit je sterktes te gaan werken. Eens je die domeinen hebt gespot, kan je meteen - door een deel van je werk bv. anders te gaan inrichten - die aspecten van je werk beter gaan afstemmen op je talent. Soms moet je ook vaardigheden ontwikkelen om meer vanuit je sterktes te kunnen werken. Bv. iemand die heel klantgericht is, zal moeten leren grenzen aangeven ... zo niet zal hij op alle vragen "ja" zeggen waardoor hij zal vast rijden. Binnen dit kader spreekt Luk Dewulf in "Ik kies voor mijn talent" over hefboomvaardigheden. Hoe meer je tot slot leert over je eigen talent, hoe beter je je werk zal kunnen inrichten vanuit je talent. Iedereen wordt daar beter van. Je wordt effectiever op een duurzame manier - want je krijgt energie van je werk - en de kwaliteit van je werk stijgt. Aan de slag met je zwaktes De boodschap van de Talent-beweging is geenszins om je zwaktes onder de mat te moffelen. Daar had ik het een tijd geleden over in "Dus, over zwaktes hebben we het niet meer?" Je ontfermen over je zwaktes is dus ook een aspect van JobCrafting. Ook hier kan je dus beter gaan kijken in welke aspecten van je job je echt te veel vanuit je zwaktes moet werken. Een eerste mogelijke stap - hoe gek die ook mag klinken - is om gewoon te stoppen met dit werk. Kijk vervolgens wat er gebeurt. Als er niemand reageert, is dit mogelijks voor niemand belangrijk. Waarom zou je het dan blijven doen en/of waarom ben je het ooit beginnen doen (of zo uitgebreid beginnen doen of ... of ... of). Dit is natuurlijk een radicale keuze die je met enige voorzichtigheid moet inzetten. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat op deze manier "dood" werk (= werk zonder toegevoegde waarde) ontdekt wordt. Je kan ook delen van je werk ruilen met iemand die daar wel sterk in is. JobCraften kan dus ook een heel boeiende teamdynamiek in beweging zetten. Dit alles vergt natuurlijk sterk leiderschap want alles wordt zo een stuk "vloeibaarder". Dit is sowieso nodig in het Talent-tijdperk want de tijd van strakke functiebeschrijvingen is zo goed als over. Werk waar je minder goed in bent kan je ook makkelijker maken door een tool of andere ondersteuning. Zo kan een éénvoudig programma het opmaken van uitnodigingen, facturen, bestelbonnen, brieven, ... een heel stuk vlotter laten lopen. Tot slot, kan je ook bepaalde aspecten van je werk herkaderen. Door anders over een taak te denken, kan ze plots een stuk boeiender worden. Iemand die bv. veel administratie moet doen (en daar niet zo goed in is), kan dit werk positief herkaderen door te zien dat het op punt houden van die administratie er voor zorgt dat medewerkers op tijd uitbetaald worden, opgebeld worden als ze in aanmerking komen voor scholing, ... . En dan wordt administratie een middel om zorg te dragen voor collega's waardoor het werk een stuk levendiger zou kunnen worden en wie weet ontstaat er zo ruimte om toch meer vanuit je sterktes aan deze taak te werken. Ontwikkel Talent-Habits Op basis van de voorgaande paragrafen zal je al gemerkt hebben dat JobCraften geen éénmalige actie is, maar een professionele houding. En bij die houding horen een reeks Talent-Habits om dit voortschrijdende proces in beweging te houden. Zo wordt je ondernemer van je eigen loopbaan. De volgende Talent-Habits zal je nodig hebben:

 • Jezelf met je sterktes zichtbaar maken. Want wat je niet toont, kan niet opgemerkt worden. Door dit op een voor jou kloppende manier te doen, zal je meer en meer uitgenodigd worden om dingen te doen vanuit je sterktes (waardoor je minder en minder zal moeten werken vanuit je zwaktes).

 • Op een goede manier in gesprek gaan met opdrachtgevers, je leidinggevende, je collega's, je medewerkers, ... is logischerwijs ook een belangrijke Talent-Habit.

 • JobCraften zal je ook confronteren met tal van belemmerende overtuigingen en in eerste instantie je eigen belemmerende overtuigingen. Aan de slag geen met die overtuigingen en die leren ombuigen naar ondersteunende overtuigingen, blijkt een hyper-cruciale habit binnen dit kader.

 • Mensen die hier heel vaardig in zijn, slagen er telkens weer in om de context waarin ze terecht komen op de ene of andere manier in te richten zodanig dat ze vanuit hun sterktes tewerk kunnen gaan. JobCraften betekent dus ook ingrijpen in de omringende context. In gesprek gaan - zie hiervoor - is daarbij belangrijk maar evenzeer het vermogen om werk anders in te richten zodanig dat je de gewenste output kan afleveren op een manier die past bij hoe jij in elkaar zit. Talent-vriendelijke organisaties geven medewerkers in die zin ruimte om het werk zelf in te richten binnen een vastgelegd kader. Meer daarover in "Een organisatie gebouwd rond het talent van medewerkers".

Veel JobCraft plezier ... Werkmateriaal voor JobCrafting:

 • "Ontdek je Sterke Punten" van Clifton & Buckingham (= Gallup-test)

 • "Go, Put Your Strenghts to Work" van Marcus Buckingham

 • "First Things First" van Covey (= Instrumenten voor het bepalen van je persoonlijke missie)

 • "Ik kies voor mijn talent" van Luk Dewulf

 • "Ik - Gezond Egocentrisme - Meer effectiviteit" Van R. Claassen en M. Braun

 • Artikel van Saskia Tjepkema over JobCrafting: JobCrafting - Artikel

 • "Ik kies voor mijn talent - Toolbox" van Luk Dewulf en Peter Beschuyt

 • "De kracht van gedachten" van Martijn Frijters

#Boekentips #Talent #Training

0 keer bekeken

pbailleur@livingsystemscoaching.be

Living Systems Coaching BVBA

BE 0819.355.535

Privacy Policy

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black YouTube Icon
Logo progression designers.png