Opleiding "Architect van je Organisatie. Coachen van Levende Systemen."


Ik heb het geluk gehad om heel veel op te kunnen steken de voorbije 15 jaar. Via mijn werk, via opleidingen en boeken en door samen te werken met vakgenoten in heel uiteenlopende projecten en contexten. Het werken als OrganisatieCoach blijft me heel veel voldoening geven en tegelijkertijd wil ik mijn ervaring ook graag doorgeven. Via de opleiding "Architect van je Organisatie" wil ik in die zin mijn teacher-rol nog meer aanspreken. Ik vind het nl. bijzonder voldoening gevend om een langer traject te lopen met een groep professionals.

In die zin start in het voorjaar van 2014 de eerste opleiding

"Architect van je Organisatie. Coachen van Levende Systemen." Dat vertelde ik al met heel veel trots en spanning op woensdag 16 oktober 2013, bij de lancering van mijn boek. Ik kijk er in elk geval ontzettend naar uit om te starten.

Op de website van HRD Academy kan je terecht om je in te schrijven en vind je nog wat extra informatie. Op deze pagina wil ik iets uitgebreider inzoomen op de opleiding.

Waarom deze opleiding?

45% van de werkende Vlamingen heeft geen "werkbare" job omdat hun job psychisch vermoeiend is, onvoldoende motiveert, te weinig leermogelijkheden biedt en/of zorgt voor een onevenwicht in de privé-werkbalans. Voor hen is werken tot 65 jaar een niet zo aangename gedachte. Ik verwijs hiervoor o.a. naar het onderzoek van de SERV op de website van De Redactie.

Organisaties hebben het engagement van die 45% echter wel nodig. Zo niet kloppen de bezettingscijfers wel maar niet het rendement die er moet uitgehaald worden. Kortweg, we zijn wel met 10 in ons team maar het werk wordt door 6 gedaan. Dit is onhaalbaar. De werkvreugde gaat verloren, de belasting wordt te groot voor sommigen en de kosten van presenteïsme en absenteïsme gaan verder de lucht in terwijl de financiële druk op organisaties alles behalve daalt. Binnen dit kader past ook de steeds luider wordende alarmbel rond burn out. Denk maar aan alle reacties op het artikel "Beste baas doe iets aan de heersende burn-outboom!" van Erika Van Tielen.

Daarenboven praten we tot zo ver alleen nog maar over de mensen die werken binnen de context van organisaties. Er is daarenboven nog een heel groot percentage mensen die niet (meer) participeert in het organisatie leven. Ze participeren niet omdat ze niet (meer) kunnen - door ziekte, invaliditeit, werkonbekwaamheid, ... - of niet (meer) willen - omdat ze hun ondernemerschap, creativiteit, ... er niet kwijt kunnen - of niet (meer) mogen - wegens leeftijd, wegens strafblad, ... - werken. Deze grote hoeveelheid begint zwaar door te wegen. Ofwel slagen we er in om meer mensen terug aan het werk te krijgen ofwel zullen er meer en meer mensen naast het maatschappelijke vangnet vallen. Dat is niet de maatschappij waar ik voor kies. Een deel daarvan kiest gelukkig om aan de rand van organisaties te werken - bv. als zelfstandig ondernemer - en voeden zo ook onze maatschappij.

Toch geloof ik in de kracht van organisaties. Het kunnen plekken zijn waar mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Meer zelfs, sommige organisaties slagen er in om het potentieel van mensen te bundelen om zo een positief verschil te maken in onze maatschappij. Veel mensen zouden zich terug aangezogen voelen tot organisaties als het terug meer aantrekkelijke plekken zouden worden. Daar zou iedereen wel bij varen. Er is echter werk aan de winkel. We zullen samen moeten stil staan bij hoe we organisaties anders kunnen inrichten rekening houdende met het feit dat de wereld de voorbije jaren extreem veranderd is en de komende jaren nog verder zal veranderen. Men spreekt soms van een Copernicaanse omwenteling ... dat is niet zo maar.

Wil je mee bouwen aan Organisatie Vernieuwing? Daar kan je als Organisatie Coach bij helpen.

Zit je momenteel in een rol waar je wil, kan of mag bijdragen aan Organisatie Vernieuwing, dan is deze opleiding mogelijks iets voor jou.

Het is immers door de manier waarop een organisatie is ontworpen en de manier waarop die wordt aangestuurd, die er voor zorgt dat het een plek is waar menselijk potentieel verschrompelt of open bloeit. Let wel, als het fout loopt in een organisatie, dan is dat niet steeds uit slechte wil. Soms is het onwil, soms onkunde maar soms ook onbewust en door gebrek aan inzicht in andere manieren.

Mensen en teams trainen kan zeker ondersteunend zijn, maar uiteindelijk is het ontwerp van de organisatie bepalend voor wat er zich wel of niet zal kunnen ontvouwen. Dat leerde ik doorheen de jaren (h)erkennen. OrganisatieCoaching is in die zin een discipline die de komende jaren zal opkomen. Het begeleiden van Organisatie Vernieuwing vergt echter heel wat van jou als (bege)leider:

 • Het prikkelt je in je persoonlijk leiderschap. Meer zelfs, het daagt je uit om je te ontwikkelen als instrument voor verandering.

 • Het daagt je uit om tegelijkertijd diep en breed te leren kijken;

 • Het nodigt je uit om met een heel brede waaier aan interventies te leren werken;

 • Het noodzaakt inzicht in de psychologie van mensen maar evenzeer in de dynamieken die spelen in groepen en organisaties;

Een kader om te werken als Organisatie Coach zou in die zin handig kunnen zijn. Na 15 jaar werken in organisaties, kristalliseerden er zich een 5-tal principes uit langs dewelke je Organisatie Vernieuwing kan begeleiden. Die principes zijn een mix van observaties uit de praktijk die onderbouwd zijn door tal van stromingen en bijhorende methodieken zoals Solution Focused Coaching, Systemisch Werken, NLP, Positive Deviance, Ericksoniaanse Hypnose, Systeemtheorie, Voice Dialogue, Appreciative Inquiry, Sjamanisme, Organisatie Transformatie (CTT), Design Thinking, Theory U, ... . Geen van deze benaderingen is normerend of bepalend doorheen de opleiding. Het gewenste effect bepaalt telkens weer de gekozen methodiek. Zo niet raak je bij het begeleiden van Organisatie Vernieuwing snel gevangen door deze uitspraak van Abraham Maslow: "Wie alleen een hamer heeft, herleidt alle problemen tot spijkers."

De opleiding zelf: inhoud, opbouw, aanpak

Het doel van deze opleiding is om OrganisatieCoaches op te leiden. Daarom zal ze heel praktisch ingericht zijn. De eigen casuïstiek en het eigen werk zal de rode draad vormen doorheen de opleiding. Daarenboven zal er ook stil gestaan worden bij jezelf als begeleider van Organisatie Vernieuwing. Tussen de werkblokken zal je in die zin uitgenodigd worden om te experimenteren, om bepaalde topics te bestuderen of te onderzoeken. Net omdat het een intensief traject is, zal je deelname aan de opleiding vooraf gegaan worden door een intake-gesprek.

Coachen is het fundament van deze opleiding. In die zin zullen de 11 kerncompetenties bepaald door de International Coach Federation als rode draad gehanteerd worden doorheen de hele opleiding. Ik ben trouwens zelf PCC geaccrediteerd bij het ICF en momenteel mijn MCC examen aan het voorbereiden. De meerwaarde die ik zelf heb ervaren op dit pad, wil ik in die zin ook inzetten doorheen deze opleiding. Daar gaat deze korte Prezi over:

Eens je ingeschreven bent en na het intake gesprek, mag je je verwachten aan de volgende stappen. Let wel, op deze website staan de finale en juiste data. In de folder sloop een klein foutje voor blok 4 en 5:

Op 15 jan 2014: Opstarten van de groep

Om de groep op te starten wordt er een namiddag voorzien om kennis te maken met elkaar. De eerste opdrachten of experimenten ter voorbereiding van Module 1 kunnen zo ook al ingezet worden. Naargelang het weer zal er tijd zijn voor een wandeling. Deze bijeenkomst zal afgesloten worden met een diner.

Module 1 - Potentieel vrij maken (ma 24 & di 25 februari)

Organisatie Ontwikkeling gaat hand in hand met Individuele Ontwikkeling. Daarom is inzicht in hoe mensen zich ontwikkelen cruciaal. Daar wordt tijdens dit blok op ingezoomd mede door stil te staan bij de eigen achtergrond, de eigen ontwikkeling, de eigen sterktes en belemmerende patronen. Werken aan persoonlijke alignering van handen, hoofd, hart en ziel is de rode draad van dit blok.

Module 2 - Organisaties leren lezen (ma 24 & di 25 maart)

Organisaties hebben een zichtbare bovenstroom en een onzichtbare onderstroom. De onderstroom bepaalt uiteindelijk wat er zich wel of niet zal kunnen ontvouwen aan dynamieken in een organisatie. "Culture eats strategy for breakfast," is in die zin een bekende uitspraak van Peter Drucker. De onderstroom leren aanvoelen en leren begrijpen is in die zin cruciaal om duurzame verandering mogelijk te maken.

Module 3 - Voorbereiden om in beweging te brengen (di 22 & woe 23 april)

Levende Systemen ontwikkelen zich in een bepaalde richting. Ze hebben vaak ook een immuunsysteem en soms is er zelfs sprake van blokkades of systeem trauma. Om duurzame verandering mogelijk te maken is het in die zin belangrijk om af te stemmen op de geschiedenis, de patronen en de dynamieken van een Levend Systeem. Te snel of zonder afstemming interveniëren zorgt vaak voor een omgekeerd effect. Het Levende Systeem leren openen voor verandering is de rode draad van dit blok.

Module 4 - In beweging brengen (ma 26 & di 27 mei)

Er zijn tal van methodes en benaderingen om te interveniëren in organisaties. Dit blok zal in die zin een waaier aan mogelijke interventies aanbieden. De eigen cases zullen bepalend zijn in wat er doorheen dit blok aan bod zal komen. Het sleutel woord voor dit blok is in die zin "ontwerpen". Op basis van je eigen ervaring en interesse kan je jezelf vervolgens verder verdiepen waar nodig. Daar zal zeker inspiratie voor aangereikt worden.

Module 5 - Consolideren & Round-up (ma 23 & di 24 jan)

Het verlangen van een Organisatie Coach is om een positief verschil te maken dat verder rijkt dan hem of haarzelf. Zo niet creëer je afhankelijkheid en dat is niet duurzaam. Ook al is in beweging kunnen brengen van een Levend Systeem al heel waardevol, het is niet voldoende. Het ultieme doel is immers er in slagen om de opgestarte beweging verder te verduurzamen. Daar kan het design van de organisatie bij helpen. Terwijl in het vorige blok het design van interventies centraal stond, staat hier het design van de organisatie centraal. Dit blok wordt vervolgens ook afgerond met het uitwisselen en bespreken van elkaars leerervaringen en inzichten.

Ondersteuning naast en tijdens de opleiding:

 • Het doorheen de opleiding aangereikte materiaal zal digitaal ter beschikking gesteld worden doorheen de hele opleiding via een gedeelde folder op dropbox;

 • Elke module gaat vergezeld met een literatuurlijst waardoor een deur naar verdere verdieping krijgt aangereikt;

 • Doorheen de hele opleiding kan je als deelnemer contact opnemen met Philippe als klankbord zodanig dat je je ondersteund voelt in de praktische toepassing van de aangereikte materie;

 • Aansluitend aan de opleiding zal er een platform opgezet worden waar verder kennis en ervaring kan gedeeld worden of uitgewisseld worden;

 • Het boek "Architect van je Organisatie" zal aan het begin van de opleiding worden overhandigd;

 • Parallel met de opleiding zal je uitgenodigd worden om intervisie te doen met elkaar in kleine groepjes;

 • Elke deelnemer krijgt een aantal werkinstrumenten zoals bv. een Living Systems Intervention Map om te gebruiken voor tafelopstellingen in de praktijk met klanten en/of opdrachtgevers.

Heb je interesse? Aarzel niet om me te contacteren. Ik kijk er in elk geval naar uit om met een 8 à 10-tal mensen aan de slag te kunnen gaan.

Philippe


pbailleur@livingsystemscoaching.be

Living Systems Coaching BVBA

BE 0819.355.535

Privacy Policy

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black YouTube Icon
Logo progression designers.png