Een röntgenfoto van een team, kan dat?


Teamcoaching is aan de slag gaan met dat wat tussen mensen leeft of speelt. Natuurlijk doe je - als teamcoach - een intake waardoor je de situatie wat kunt verkennen. En toch is het uiteindelijk pas als je echt met het team aan de slag gaat dat de onzichtbare dynamieken zich zullen laten voelen:

 • Sommige teams zitten al zo lang vast in aanslepende conflicten dat er nog amper geloof of hoop is om daar ooit uit te geraken met elkaar.

 • Sommige teams zijn vol van hun eigen functioneren ondanks de feedback van omringende teams of stakeholders.

 • Sommige teams blijven op de drempel van de so-called STORMING-fase staan waardoor het aanwezige potentieel zich niet ten volle kan ontvouwen.

 • ...

Hoe zou het dan zijn - als teamcoach - om op voorhand al wat voeling te krijgen met waar het team echt staat of aan toe is? Wel, dat kan.

Na vele jaren werken met teams en geïnspireerd door alle relevante literatuur op dat vlak, vonden we een aantal steeds terugkerende thema's waarlangs het potentieel van teams zich ontvouwt. Op zich ben je daar natuurlijk niks mee, je moet ermee aan de slag mogen/kunnen gaan in organisaties.

Maar ook in organisaties is er iets aan het verschuiven op het vlak van teamwerking. We merken nl. meer en meer dat organisaties het potentieel van teams - je weet wel, de 1 + 1 = 3 - echt willen aanboren. Er zijn nl. veel teams in organisatie die eigenlijk geen team hoeven te zijn omdat de nood aan collectieve intelligentie er doodgewoon nog niet is.

Voor ons begint de 'triage' dus daar.

Als de meerwaarde van teams echt relevant begint te worden voor een organisatie, dan kan teamcoaching geen vrijblijvende interventie meer zijn en dan is de vertaling naar de praktijk bijzonder belangrijk. Net daarom ontwikkelden we een on-line teamscan waar we reeds eerder over schreven, zie o.a. deze blog.

We zijn daarbij vertrokken van die steeds terugkerende thema's - waar hiervoor werd naar verwezen. Keer op keer merken we dat we de vinger veel sneller kunnen leggen op een aantal onzichtbare dynamieken die aan bod moeten komen tijdens de coaching van het team, om een stap verder te komen. Dit helpt ons ontzettend om de begeleiding op voorhand te ontwerpen, ook al blijven we open staan voor wat er zich in het moment zelf ontvouwt ...

Natuurlijk, word je geen goede teamcoach door een tool maar je kunt er wel een stuk effectiever door worden, ook als ervaren teamcoach. Dat hebben we ondertussen geleerd. Recent nog werkten we met een team dat zich als een topteam profileerde. De teamscan leerde ons echter iets anders. Slechts een selecte subgroep van het team vond dit. Een andere groep stond daar duidelijk anders tegenover. Er waren twee werelden in dat team. Aan de ene kant de anciens, waar de teammanager deel van uit maakte en aan de andere kant de nieuwe teamleden die rond die vaste kern hun plek probeerden te verwerven. Door die informatie op voorhand naar boven te halen, konden we met een aantal zaken rekening houden:

 • Als we te veel zouden inzetten op de verandering, dan zouden de anciens - die bijzonder veel expertise hadden opgebouwd en terecht erkenning verdienden voor wat ze ondertussen gerealiseerd hadden - met de hakken in het zand gaan staan;

 • Als we te weinig zouden prikkelen dan zou de situatie voor de nieuwe collega's onveranderd blijven en zouden zij blijven bengelen aan de rand van het team zonder hun kennis en kunde echt in de schaal te kunnen leggen;

 • Als we de opdrachtgever - zijnde de manager van het team - niet op voorhand zouden kunnen vertellen dat dit speelde onder de waterlijn, zou hij uit zijn lood geslagen kunnen raken als dit spanningsveld plots de kop zou opsteken. Dus net door hem op voorhand te informeren, kon hij de situatie beter 'containen' en de ruimte om het team een stap te laten zetten open houden. Hierdoor konden we een scherper 'contract' afspreken.

 • En net doordat we dit op voorhand wisten, konden we ook een 'contract' sluiten met de teamleden zelf bij de start waardoor ze ons het mandaat gaven - als teamcoaches - om op hobbelig terrein te gaan met hen.

We leidden ondertussen al een aantal teamcoaches op om met die teamscan aan de slag te gaan. We gaan er trouwens vanuit dat we samen met hen verfijnde expertise gaan ontwikkelen om teams nog beter te kunnen begeleiden.

Meer zelfs, hierdoor leren we ook steeds beter hoe we teamleiders kunnen trainen en/of begeleiden. Immers, de bril waar wij als teamcoach door kijken, is minstens even relevant voor teamleiders.

Tot slot, merken we zelfs dat dit bijzonder ondersteunend kan werken binnen organisaties die kiezen voor meer zelfregulerende teams. Niet omwille van de 'hype' of om de loonkost van een manager te kunnen besparen - ook op dat vlak is 'triage' bijzonder relevant - maar om ruimte te maken voor collectieve intelligentie, co-creatie en lenigheid.

Tot slot, in het najaar plannen we opnieuw een aantal teamcoaches op te leiden. Laat iets weten als je interesse hebt. We brengen je dan op de hoogte van zodra het programma online komt te staan.

Wil je met je team(s) aan de slag (als manager) en zoek je teamcoaches die met deze visie op teams uit de voeten kunnen, aarzel dan evenmin om ons te contacteren.

Tot slot, het is bijzonder deugddoend om de positieve effecten te zien van iets waar je samen uren, weken en maanden aan hebt gewerkt. De eerste keren denk je dat het toevalstreffers zijn, je bent immers gebiased ... maar ondertussen kunnen we er niet meer onder uit. Het werkt ...

Philippe Bailleur & Hans Hoegaerts

So called "Progression Designers"

#TeamProgressions #Leiderschap #ProgressionDesigners

pbailleur@livingsystemscoaching.be

Living Systems Coaching BVBA

BE 0819.355.535

Privacy Policy

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black YouTube Icon
Logo progression designers.png