De ingrediënten van IMPACT


Begin juli 2011 volgde ik - in het prachtige kader van de Heerlijckyt van Elsmeren - samen met een kleine groep ervaren vakgenoten, de driedaagse "Meesters in Training" georganiseerd door de Lodewijk de Raet Stichting. We werden vakkundig begeleid door Yves Larock en Tamara Lenaerts en ze slaagden erin om een veilige en co-creatieve ruimte te creëren waarin de dynamiek van de groep zich volledig kon ontvouwen rond de leer- en ontwikkelvragen van alle deelnemers. Het proces startte door het bevragen van elkaars bezieling en zo ontstond er meteen een diepgaand en intens contact in de groep. Snel werd duidelijk dat "een wezenlijk en positief verschil maken" een belangrijk aspect was van de bezieling van elkeen. Natuurlijk toonden zich verschillende aanpakken en accenten maar bottom-line ging het over het realiseren van duurzame impact. Duurzame impact Samen gingen we vervolgens op onderzoek. Wanneer heb je impact als begeleider? Wat maakt dat je impact hebt als begeleider? En wat maakt impact duurzaam, blijvend? Met die vragen als leidraad, gingen we op onderzoek. Het is onmogelijk om het leerproces - dat zowel bewust als onbewust, expliciet als impliciet verliep - helemaal weer te geven, maar er toonden zich toch enkele mooie lijntjes die ik hier even wil delen. Er is sprake van impact als er een soort KLIK is, een soort "aha" ... iets dat raakt en dat zorgt voor verrijking, verdieping, verruiming van wat al (on)bewust aanwezig was. Er worden bv. linken gelegd tussen dingen die je al wist en dingen die nieuw zijn (zoals bij VELCRO). Je krijgt er een extra perspectief bij waardoor je op een bredere en vernieuwde manier naar iets kan kijken, ... Dialoog of relationele verbondenheid blijkt daarbij een belangrijke voorwaarde te zijn. De kwaliteit van de (leer-)context is idealiter ondersteunend en oordeel-vrij. Schoonheid, gepaste dosering en stapsgewijs-heid blijken evenzo voorwaarden te zijn om impact te hebben als begeleider. Persoonlijke verhalen - van de begeleider of van de deelnemers - blijken krachtige "voertuigen" te zijn om impact te realiseren. Logisch, verhalen verbinden, verhalen raken zowel de verteller als de toehoorder. Verhalen nemen stapsgewijs mee, verhalen zijn echt, verhalen inspireren om in beweging te komen, verhalen zijn beeldend en geven houvast, ... Het doet me denken aan de principes van "Made to Stick", een boek waar ik al in meerdere blogs naar verwees. En wat maakt impact nu duurzaam ? Wat zich toonde doorheen onze gesprekken en wat als heel wezenlijk werd ervaren, was het volgende: als je door iets geraakt wordt, dan (her)ontdek je iets in jezelf, je wordt bewust(er) van iets dat je belangrijk vindt, je ontdekt meer van jezelf. Kortom, je innerlijke motivatie wordt aangesproken ... inside-out eerder dan outside-in. Dit zorgt er voor dat je opgeroepen wordt om jezelf nog meer in de wereld te zetten, nog meer jezelf te worden. Als de context en/of ondersteuning geboden wordt om dat ook echt te kunnen doen, dan krijg je duurzame impact ... niet iedereen is immers krachtig genoeg om de context naar zijn of haar hand te zetten. Dit aspect wordt helaas te vaak vergeten in organisaties. Aan de slag

Met dit "leren" gingen we vervolgens verder aan de slag en op die manier ontvouwde zich een bijzonder ingrijpende drie-daagse. Interventies werden a.h.w. rituelen. De ingrediënten van ons vakmanschap toonden zich op een heel bijzondere en verbindende manier. Het was de eerste keer dat Tamara en Yves deze drie dagen begeleidden. Er toonden zich in elk geval heel veel lijnen om van dit programma een klassieker te maken. Is begeleiden een belangrijk aspect van je vak? Hou dan de agenda van dit duo in de gaten ...

#Opleiding #Training

1 keer bekeken

pbailleur@livingsystemscoaching.be

Living Systems Coaching BVBA

Varestraat 1, Sint-Katelijne-Waver, Belgium

BE 0819.355.535

Privacy Policy

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
Logo progression designers.png