WAIC 2012 - Generatief vs. Non-Generatief


Van 25 tot 28 april ging het World Appreciative Inquiry Congres door in Gent. Het was een heel intense, leerrijke, prikkelende week. Op de WAIC2012 website kan je blogs, foto's, filmpjes en zelfs Live Radio fragmenten bekijken en/of beluisteren. Tijdens zo'n week worden je batterijen telkens weer opgeladen om er voor enkele maanden weer flink tegen aan te gaan. Ik volgde tal van workshops, KeyNotes, ... en gaf er zelf ook één, samen met twee boeiende dames uit Canada, Jeanie Cockell en Joan McArthur-Blair. In deze blog wil ik even stil staan bij de workshop die we samen verzorgden. Mensen die kennis maken met AI maken in het begin vaak twee denkfouten:

  • Ze denken dat het een methode of techniek is (met de bekende 4D's)

  • Ze denken dat het enkel gaat over het positieve

AI is echter veel meer. Het is een zienswijze, een leefwijze, ... een paradigma zou je kunnen stellen. "Inquiry" is het zelfstandige naamwoord. Het gaat dus vooral over onderzoekend zijn. Hier valt het al meteen op dat er geen norm staat op wat je gaat onderzoeken. Je kan dus zowel wat werkt als wat niet werkt gaan onderzoeken. "Appreciative" is vervolgens het bijvoeglijke naamwoord dat iets zegt over de manier waarop je op onderzoek gaat met name vanuit een waarderende basis-houding. Eender wat zich toont tijdens je onderzoek, je benadert het met waarderende ogen. AI beoefenaars zijn in wezen niet op zoek naar het positieve maar naar het generatieve of datgene dat er voor zorgt dat iets (een individu, een team, een organisatie, ...) levendig(er) wordt, iets in beweging komt, iets in ontwikkeling komt ... . Een niet-generatieve houding zorgt er voor dat iets vast gezet wordt, meestal met een negatief oordeel of label. Dan kan het oordeel wel kloppen maar er wordt geen beweging of ontwikkeling geprikkeld. Een praktisch voorbeeld Tijdens een evaluatiegesprek kan een manager een "zogezegd" juiste evaluatie opmaken van een medewerker, maar de medewerker niet tot ontwikkeling aan zetten. Dit zou je als eerder niet-generatief kunnen beschouwen. De manager kan echter ook een gesprek voeren zonder een score toe te kennen. En dit gesprek kan dan weer wel voor ontwikkeling zorgen, net door de manier waarop manager en medewerker contact maken tijdens het gesprek. En wie weet, misschien net door geen score toe te kennen. Dit tweede gesprek zou je dan als generatief kunnen beschouwen. Het gaat er bij AI dus vooral over om generatief te zijn. Het duurde - ook voor mij - enige tijd om bij dat inzicht te komen. Tot dan voelde ik zelf wat reserve t.a.v. AI. Het bleef - weliswaar op de achtergrond - wringen in mij. Dat had dus vooral te maken met het feit dat ik het nog niet voldoende door had. De weg naar binnen Het omgaan met en verwerken van emoties staat centraal in mijn werk. Dat is deels door mijn levensverhaal. Het overlijden van mijn broer Vincent - nu zo'n 27 jaar geleden - is nog steeds een 'vormende' gebeurtenis. Met vallen en opstaan leerde ik omgaan met minder evidente gevoelens zoals verdriet, boosheid, frustratie, gemis, ... Dit zorgde er voor dat ik de weg naar binnen moest aangaan. Meestal hebben we een persoonlijke crisis of ernstige gebeurtenis nodig om die weg op te gaan. "Wie wil ik zijn? Waarom ben ik hier? Wat is voor mij belangrijk?" zijn vragen die horen bij die innerlijke queeste en die vragen kunnen leiden tot een persoonlijke transformatie. Tijdens de WAIC2012 was er een workshop over Appreciative Leadership. Daar kreeg ik een bevestiging van wat ik al meermaals had vastgesteld, één van de aspecten die van een leider een appreciatieve leider maken, kan net een (persoonlijke) crisis zijn. Logisch, want die persoonlijke transformatie zorgt er voor dat dit soort leiders ook de transformatie van anderen (medewerkers, teams, organisaties, ...) kunnen begeleiden. Immers, je kan iets niet begeleiden rondom jou als je het niet binnen in jezelf aangaat ... Dark Emotions In tijden van verandering is het vermogen om te kunnen omgaan met ingrijpende situaties, crisis, emoties, ... ontzettend belangrijk. In de werkelijkheid merk ik echter dat we - en zeker in professionele contexten - daar niet zo bedreven in zijn. Veel mensen zitten emotioneel vast (en dit zowel door persoonlijke als professionele redenen) en net daardoor ligt er een spreekwoordelijke steen of stapel stenen op hun generatief vermogen. Je voelt een soort dofheid, een soort apathie. Meestal wordt deze houding veroordeeld, terwijl net hier een appreciatieve houding aangewezen is. Oordelen zet alles nog vaster, terwijl waarderend onderzoek er voor kan zorgen dat één en ander terug kan beginnen stromen. En dat is wat organisaties nu meer dan ooit nodig hebben, toch? Al jaren breng ik in kaart wat mensen - zowel in privé als professionele contexten - nu precies helpt om om te gaan met pijn, verdriet, ... omdat ik hen net daardoor beter kan ondersteunen. Het terug vrij maken van hun generatief vermogen is daarbij cruciaal voor mij. En inderdaad, het startpunt van mijn werk is vaak "zwaar", "donker" of "negatief". Het was uiteindelijk het boek van Jacqueline Kelm - "Appreciative Living: The Principles of Appreciative Inquiry in Personal Life" die me AI helemaal deed omarmen. En net daarom wou ik op de Wereld AI Conferentie een workshop aanbieden rond dit thema. Dealing with Challenging Times

Jeanie en Joan - mijn co-begeleiders - legden de link tussen AI en Challenging Times n.a.v. het zware verkeersongeval waar Jeanie het slachtoffer van werd. Met de steun van Joan - haar partner - moest ze zo goed als alles terug leren (praten, stappen, ...). Ook voor hen was het werk van Jacqueline Kelm een inspiratiebron. Tegelijkertijd ontwikkelden zij haar werk door tot hun Being Authentically ALIVE model. Dit model biedt een handige structuur om doorheen moeilijke situaties te stappen en rondom dit model werkten we tijdens de workshop. Bijgevoegd kan je de Hand-Out die we gebruikten (Alive Model - WAIC) vinden. Ik ben van plan om dit model verder aan te scherpen zodanig dat het ook bruikbaar is in organisaties... Opmerking: Als je in de Woorden Wolk klikt op "Rouwen" kan je over dit thema nog veel meer lezen. Ik verwijs in mijn blogs ook naar goede boeken die passen binnen dit kader.

#AppreciativeInquiry #Boekentips #Rouwen

pbailleur@livingsystemscoaching.be

Living Systems Coaching BVBA

Varestraat 1, Sint-Katelijne-Waver, Belgium

BE 0819.355.535

Privacy Policy

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
Logo progression designers.png