Een organisatie gebouwd rondom het talent van mensen


Een tijd geleden verscheen het boek "Ik kies voor mijn talent" van mijn Kessels & Smit collega Luk Dewulf. Doordat we vaak werken rond dit thema in organisaties beginnen we ook heel concreet te leren wat werkt en wat minder goed werkt om de ontwikkeling van het talent van medewerkers te ondersteunen in synergie met de organisatiedoelstellingen. Tot op heden destilleerden we minstens 5 praktijken waarvan we merken dat ze een krachtige bijdrage leveren aan de ondersteuning van de ontwikkeling van talent in organisaties. Vier ervan worden hierboven schematisch weergegeven. Ik zet ze even alle vijf op een rij :

  • GAP-gericht kijken naar de minimum vereiste competenties en kennis voor de vlotte uitoefening van een bepaalde functie. Hier wordt er dus vnl. gekeken naar wat niet goed of onvoldoende is in relatie tot de MUST HAVE aspecten van de functie.

  • Contracteren op doelstellingen en resultaten inclusief het voorzien van regelmatige feedback waarbij hier vooral de klemtoon ligt op het beoogde resultaat eerder dan op het "HOE ?" zodanig dat medewerkers ruimte hebben om het werk aan te pakken op de manier die hen het beste uitkomt (vanuit hun talent).

  • Mate waarop het inzetten en ontwikkelen van het eigen talent wordt ondersteund. Probeert men mensen vooral in te zetten vanuit hun sterktes en probeert men oplossingen te vinden voor die zaken waar een medewerker minder goed in is (i.p.v. de hem of haar daar jaarlijks op te wijzen tijdens een evaluatiegesprek) ?

  • Mate waarin rol of functie en het talent van mensen worden gematcht i.f.v. organisatiedoelen. Kortom, mensen worden ingezet vanuit hun sterktes.

  • Mate waarin de ontwikkeling van de organisatie wordt beïnvloed door de aanwezige – en zich ontvouwende - talenten van medewerkers. Dit betekent heel concreet dat de organisatie zich richt op de competenties die zich ontvouwen bij de medewerkers (= organische ontwikkeling van binnen uit).

Stap voor stap ontvouwen zich in organisaties mooie praktijkvoorbeelden over de toepassing van die vijf praktijken. Deze maand stond er een schitterend voorbeeld in het jan/feb 2010 nummer van Ode. Een Deense ondernemer bekeek mensen met autisme of met het syndroom van Asperger met een talent-bril en van daaruit onwierp hij heel gericht een organisatie die een krachtige rol speelt in de IT-wereld. Dit is een mooi voorbeeld van de laatste praktijk uit het hierboven beschreven lijstje : Artikel Ode over Talent

#Talent

2 keer bekeken

pbailleur@livingsystemscoaching.be

Living Systems Coaching BVBA

Varestraat 1, Sint-Katelijne-Waver, Belgium

BE 0819.355.535

Privacy Policy

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
Logo progression designers.png