top of page

Talent ontstrikken ... coachen op een eigen handleiding


Onder meer geïnspireerd door het pionierswerk van mijn collega Luk Dewulf integreerde ik de laatste jaren stapsgewijs het talent-denken in mijn coachings. Natuurlijk was dat geen digitaal (on/off) proces. Het sijpelde heel geleidelijk mijn werk binnen en af en toe voel ik een nieuwe reeks domino-steentjes omvallen. Op een van die momenten – het was net na de afronding van een geslaagd coachtraject – ontvouwde zich de metafoor van de handleiding en de koffer met talent: "Als je geboren wordt, ontvang je een koffer met allerhande werktuigen en instrumenten. Helaas vergat men de handleiding toe te voegen aan die koffer. In je gezin van herkomst en op school leert men je in mindere of meerdere mate omgaan met die instrumenten. Er zijn een aantal mogelijke scenario's. Als je geluk hebt, leert men je vrij snel hoe je met jouw specifieke koffer werktuigen en instrumenten moet omgaan en dan kan je vrij snel op je talent koersen. Als je pech hebt, leert men je net niet met die koffer omgaan ... soms wordt het je zelfs uit je hoofd gepraat om die ook maar heel even open te klappen. Je talent blijft zo in de donkerte en mogelijk zit er zelfs pijn omheen. Nog andere mensen gaan gretig aan de slag met hun koffer, maar krijgen weinig of geen ondersteuning of feedback waardoor ze niet op een effectieve manier leren omgaan met hun talent. Zo schieten ze quasi permanent door in hun talent – waardoor die een valkuil wordt." Het start met een probleem

En zo vond ik stap voor stap hoe ik het talent-denken kon integreren in mijn werk als coach. Vaak start een traject vanuit een probleem. Men loopt tegen een bepaalde situatie aan omdat men de vermogens nog niet heeft aangeboord om op een effectieve manier om te gaan met die uitdagende situatie. Men gebruikt de verkeerde instrumenten uit de koffer, of men gebruikt de juiste instrumenten maar op een verkeerde manier, of men heeft de juiste instrumenten nog niet uit de koffer gehaald - mogelijks omdat er pijn op zit. Op zoek naar de handleiding

Een adviseur en/of expert (zie eerder artikel) heeft in zo'n geval de neiging om een standaard-aanpak voor te stellen waarvan hij leerde dat die voor succes zou kunnen zorgen. Als coach ga je echter op zoek naar de kernpatronen en talenten van je coachee. Evenzo ga je op zoek naar momenten waarop de coachee al in mindere of meerdere mate succesvol was in dergelijke situaties (cfr. "positieve uitzonderingen" uit Solution Focused Coaching). Op die manier leer je wat er in de koffer zit van je coachee, hoe hij daarmee aan de slag gaat en hoe de relatie is tussen de coachee en diens talent. Zo stelde ik al meerdere malen vast dat iemand vast liep net doordat hij of zij geen inzicht had in de eigen sterktes en/of er op een niet-effectieve manier mee omging. Door de sterktes eerst in kaart te brengen en door vervolgens inzichtelijk te maken hoe die het beste ingezet kunnen worden, lijkt het alsof je de knoop waarin iemand zit verstrikt, stapsgewijs ontwart. Zo onthult zich stap voor stap de vergeten handleiding ... en wie weet is het leven net de tocht die we moeten aangaan om die handleiding stap voor stap aangereikt te krijgen.

17 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page