top of page

Tijd voor emotiemanagement ...

Bijgewerkt op: 1 nov. 2020


We gaan momenteel op grote schaal door iets wat overweldigend en nog niet te overzien is. Overweldigend voor het individu, voor gezinnen, voor organisaties en voor onze maatschappij. Overweldigend is echter een subjectief begrip. Wat overweldigend is voor de ene is het niet voor de andere en dit naargelang de veerkracht van het moment. Sommige mensen en/of organisaties gaan onder druk komen te staan en hierdoor net groeien. Anderen gaan bezwijken of blijvende schade oplopen. Wat zich nu ontvouwt kan immers leiden tot individueel en collectief trauma. De tekening hieronder uit "Stuck" - de volledig herwerkte versie van "Trauma in organisaties" die voor de zomer beschikbaar zou moeten zijn - geeft daar een helder beeld van:


Wat kunnen we 'nu' doen om 'latere' schade te beperken of te voorkomen?


In een vorige blog nodigde ik uit om - ondanks het feit dat veel mensen nu thuis zitten zonder werk of op een virtuele manier aan het werken zijn - voeling te houden met die medewerkers.


Sowieso doe je dat best ook met de mensen die nu in de vuurlinie, van de strijd tegen het corona-virus, staan. De helden van vandaag. Medewerkers en teams worden nu overweldigd door te veel en daarenboven vaak tegenstrijdige informatie, onzekere en angstige patiënten, bewoners, klanten en familieleden en nog zoveel meer. Dit maakt veel en complexe emoties los zowel tussen als binnen mensen. Emoties kruipen in de kleren en sneller dan we denken.


Helaas is er nu geen tijd om daarbij stil te staan, de plicht roept, dus onderdrukken we die emoties. Onderdrukte emoties knagen echter onbewust verder, putten uit, maken samenwerken lastiger of komen aan de oppervlakte op het moment dat je even wil slapen of rusten.


Neem dus af en toe tijd om te connecteren met elkaar en ruimte te laten voor emoties. Ze moeten en mogen gekanaliseerd worden om te vermijden dat ze dieper in de vezels van ieders kleren kruipen en later veel moeilijker worden om te verwerken. Emotioneel worden betekent niet meteen dat iemand erdoor zit. Beschouw het delen van emoties als een manier om overdruk los te laten. Neem het taboe rond emoties voor heel even weg. Het is een gezond mechanisme van onze psyche, van ons lichaam om in balans te blijven.


Het is trouwens bijzonder sneu dat we op afstand moeten blijven van elkaar want een aanraking is soms net wat iemand nodig heeft om tot bij zijn emoties te kunnen komen om ze vervolgens te kunnen kanaliseren. Laten we proberen - zonder aanraking - alsnog die veilige ruimte te creëren voor elkaars kwetsbaarheid, angsten, verdriet, verwarring, ... . Gun je collega's wat 'nabijheid' i.p.v. iedereen - na een zware dag of nacht - naar huis te laten gaan met een zakje emoties waarmee je dan je gezinsleden ook niet wil lastig vallen. Trouwens niet iedere medewerker komt thuis in een warme cocon waarbinnen ruimte is voor emoties ... of ze moeten ook daar zorgen voor anderen.


Merk je dat een collega toch stap voor stap begint weg te zakken, iets wat je alleen zal merken als je regelmatig checkt bij elkaar, haal hem of haar er dan even uit want de schade die iemand zou kunnen oplopen kan heel verreikende gevolgen hebben. Let's take care of each other.


Hulp nodig?


De kans is groot dat er momenteel capaciteit ontbreekt om dit in goede banen te leiden. Iedereen doet wat hij of zij kan en alle energie van teams en de volledige organisatie worden nu door het operationele werk opgeslorpt. Als er steun nodig is en je krijgt het niet geregeld, laat dan van je horen. Reik uit naar één van de vele initiatieven opgezet door professionals (coaches, counselors, therapeuten, ...) getraind om je hierbij te helpen. Eén daarvan is Coaching for Heroes. Ga maar eens kijken op de website.


Philippe Bailleur


Illustraties door Hans HoegaertsPhilippe is één van de mede-initiatiefnemers achter Coaching for Heroes. Deze vzw stelt een netwerk aan ervaren coaches ter beschikking voor zorginstellingen, als een spreekwoordelijk 'overstroomgebied' voor emotionele en/of mentale opvang en dit onder het motto "an ounce of prevention is worth a pound of cure". Heel wat mensen en organisaties ondersteunen de vzw in haar werking. Ook op die manier kan jij een indirect steentje bijdragen. Ook dit kan via de site van Coaching for Heroes.

334 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page