top of page

Oog in oog met je schaduw

Bijgewerkt op: 3 jan. 2021Als leidinggevende dien je bewust te zijn van je 'schaduw'. Je 'schaduw' is een deel van jezelf dat je verdringt, niet onder ogen wil zien, ... . In het voorbeeld hierna wordt dit vast duidelijker. Schaduwdelen ontstaan voornamelijk tijdens ons opgroeien. Ze omvatten gedrag waarvoor we op een subtiele of minder subtiele manier gestraft werden of gedrag dat binnen de taboesfeer heerste in de familie van herkomst. Kortom, gedrag waarvan we leerden dat het ongepast was. Ook in het kader van organisaties en/of maatschappelijk kan je praten over schaduw, maar daar ga ik in het kader van deze blog niet verder op in. Hoe we onze 'schaduw' ontmoeten? Verdringen betekent heel concreet dat je op een onbewuste manier een bepaald soort gedrag wegduwt in jezelf. Hierbij denk ik bv. aan agressief gedrag, dominant gedrag, verleiden, lui zijn, ... . De eerste manier waarop je in contact komt met je schaduw is via de mensen rondom jou. Het gedrag waarmee je het meest worstelt buiten jezelf is eigenlijk niks meer dan een spiegel van hoe je zelf dit gedrag binnenin jezelf verdringt en veroordeelt. Het bewust worden van het feit dat dit gedrag ook in jezelf aanwezig is, is een eerste stap. Vervolgens kan je dat gedrag onderzoeken en de kwaliteit-kant ervan druppelsgewijs leren kennen en toelaten, zodanig dat je meer uitgebalanceerd in het leven kan staan. Het integreren van bepaalde 'schaduw'-delen is een belangrijk deel van onze ontwikkeling. C.G. Jung leverde een belangrijke bijdrage aan dit denken. Hij schrijft zelfs dat we net mensen met die 'schaduw'-energie aantrekken als uitnodiging om ons te ontwikkelen. En zeker voor leidinggevenden is dit een belangrijk aspect voor ontwikkeling. Immers, vaak manifesteert je 'schaduw' zich bij iemand in je team of zelf in je volledige team. Het gevecht met je team is dan eigenlijk niks meer dan een gevecht met jezelf. Je zal pas vat krijgen op die medewerker en/of je team, als je aan de slag gaat met je 'schaduw', die eigenlijk gewoon gespiegeld wordt. Een concreet voorbeeld Recent bracht een jonge leidinggevende een leervraag in tijdens een opleiding. Zij was zelf heel resultaatgericht en gedreven en ze vond haar team eigenlijk maar passief. Er kwam zelden een voorstel uit haar team, ze waren amper veranderbereid, er was weinig drive. De manier waarop ze over haar team vertelde was eerder oordelend en dit terwijl het een leidinggevende was met heel veel potentieel. Het oordelende in haar manier van vertellen deed me denken aan een mogelijk 'schaduw'-deel. Tijdens elk overleg deed zij voorstellen, besliste zij, had zij al de oplossing bedacht, ... Plots werd het me duidelijk dat ze passiviteit moest leren toelaten: eens niet nadenken over hoe ze het wou, eens niet alle antwoorden willen hebben, ... . Als ze meer uit haar mensen en team zou willen halen, moest ze eigenlijk een 'schaduw'-deel toelaten, nl. "niet weten" - "niet kunnen" - "niet doen". Dit deel geraakt bij zo goed als iedereen op de spreekwoordelijke achterbank en tegelijkertijd komt er een dag, zeker als leidinggevende (of begeleider) dat je dit deel terug te omarmen hebt bv. om te groeien van een directieve leiderschapsstijl (of adviserende begeleidersstijl) naar een meer coachende stijl, een stijl waarbij er meer ruimte zou ontstaan voor haar medewerkers. Dit inzicht was een belangrijke doorbraak in haar ontwikkeling. Werken met delen (of het innerlijk team) Het werken met delen of het innerlijk team leerde ik kennen via Voice Dialogue. Later werd dit werk verrijkt via NLP en StructuurOpstellingen. Ik schreef er een iets uitgebreider artikel over die je kan lezen via deze link.


Bewust worden van onze schaduw of mensen bewust maken van hun schaduw - o.a. d.m.v. feedback - is een cruciaal element om professionele ontwikkeling te stimuleren. Voorzichtigheid is geboden en tegelijkertijd ligt er vaak 'goud' verborgen in de schaduw ...
Nog enkele boekentips:

  • Alle boeken van Hal en/of Sidra Stone zijn in dit kader relevant.

  • "Meeting the Shadow: Hidden Power of the Dark Side of Human Nature" door Connie Zweig

  • "A Little Book on the Human Shadow" door Robert Bly

  • "The Shadow Effect: Illuminating the Hidden Power of Your True Self " door Deepak Chopra, Debbie Ford en Marianne Williamson

  • "Dark Side of the Light Chasers: Reclaiming Your Power, Creativity, Brilliance and Dreams" door Debbie Ford

81 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page