top of page

Waar gaat Organisatiecoaching eigenlijk over?


Individuele Coaching en Team Coaching zijn ondertussen goed ingeburgerde begrippen in organisaties. Organisatie Coaching is een nog niet zo vertrouwd begrip en sowieso een vakgebied dat nog in volle ontwikkeling is. Met deze blog wil ik wat extra inzicht aanreiken. Maar sta me toe om eerst een metafoor te gebruiken ... Tijd voor een update? We zijn het ondertussen gewoon om regelmatig een software - zelfs hardware - update te doen van onze PC, Smartphone of Tablet. Meestal voel je dat moment aankomen. Je merkt dat één en ander trager begint te draaien, dat bepaalde games of Apps vast lopen, ... . Kortom, de software en/of hardware is niet meer in staat om de programma's te draaien op een goede manier. Het lijkt alsof de complexiteit van het programma te zwaar is voor het toestel waar het op moet draaien. En natuurlijk is er een permanente wisselwerking, dat weten gamers als geen ander. Een sterkere computer zorgt er voor dat games weer een stuk complexer kunnen worden en zo duwt de ontwikkeling van het ene het andere vooruit. De wisselwerking die ik probeer duidelijk te maken met deze metafoor rijkt echter veel verder ... Einstein vertelde het eerder al "De problemen waar we nu tegen aan lopen, kunnen niet opgelost worden met het denken die aan de basis ligt van die problemen." Deze woorden worden de voorbije tijd vaak geciteerd omdat er op verschillende vlakken een update nodig is. Her en der zien we bv. dat de spreekwoordelijke software waar organisaties op draaien niet meer afgestemd is op de complexiteit waar organisaties zich in bevinden. De markt vergt bv. een hoge flexibiliteit en steeds snellere innovatie terwijl de organisatie meer en meer begint te kraken en te piepen en mensen bij bosjes uit vallen. Mensen nog meer onder druk zetten, nog meer trainen of begeleiden ... is dan geen oplossing. De manier waarop de organisatie "draait" moet opnieuw ontworpen worden. Daar gaat Management Innovatie of Sociale Innovatie over. Doorheen de eeuwen - zie schema - hebben zich al meerdere organisatievormen ontwikkeld. Net zoals in onze software metafoor. Elke organisatiemodel kon een bepaalde complexiteit aan maar begon op een bepaald moment te sputteren. Frederic Laloux bespreekt die heel uitvoerig in zijn boek "Reinventing Organizations." Mensen die Spiral Dynamics en het werk van Ken Wilber kennen, zullen het schema zeker herkennen. Een steeds complexer wordende wereld, dwingt ons in die zin om steeds performantere of effectievere organisatievormen te ontwikkelen. Ook hier geldt het "Survival of the Fittest" principe.

Organisatie paradigma's

Organisatie Coaching De stap naar iets nieuws start natuurlijk met bewustwording. Omdat dit soort transformaties heel wat vergen, hopen sommige directies dat hun organisatie het nog wel even zal uithouden - bv. tot zij met pensioen gaan - ook al beginnen ze de nood aan grondige verandering te voelen. Andere directies komen in beweging. Het vertrouwde los laten en zich begeven in de richting van het onbekende, vergt heel wat moed en leiderschap. En net dan kan een gids of organisatiecoach, die mee helpt zoeken en bouwen handig zijn. Let wel, hij/zij zal geen pasklare antwoorden binnen schuiven. Neen, hij/zij zal mee helpen zoeken op basis van het potentieel dat zich toont binnen de organisatie en rekening houdende met de eigenheid en complexiteit ervan. Want meestal zitten de kiemen voor het nieuwe al in de bestaande organisatie. De verandering zal dus van binnenuit komen ... alleen dan is verandering duurzaam. Een OrganisatieCoach herken je omdat hij/zij mee stapt in de praktijk. Geen theoretisch advies en bekijk het dan maar, neen "de botten aan en mee in de modder" want daar gebeurt het. Vakopleiding Tijdens het eerste 2-daagse blok van de vakopleiding Organisatiecoaching doken we in die zin in de materie en probeerden we samen in kaart te brengen waar en hoe een organisatiecoach nu precies het verschil maakt of zou kunnen maken. O.a. op basis daarvan zal de opleiding verder ingericht worden. Een mooie oogst ontvouwde zich naar het einde van het eerste blok. Dit filmpje hielp ons om onze rol scherper te krijgen. Ik deel het graag want heel wat mensen vroegen me om af en toe een inkijkje te krijgen in de opleiding. De goesting om er in te vliegen was trouwens groot aan het einde van de 2de dag. Bedankt aan de deelnemers en bedankt voor de steun die ik van verschillende kanten rondom mij voel. More to come ...

Geraadpleegde bronnen:

  • "Architect van je organisatie. Breng het beste in mensen naar boven," Philippe Bailleur;

  • "Reinventing Organizations," Frederic Laloux;

  • "Spiral Dynamics," Don Edward Beck & Christopher Cowan;

  • "Liberating the Corporate Soul," Richard Barrett;

  • "Images of Organization," Gareth Morgan;

  • "The Future of Management," Gary Hamel

76 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page