top of page

Systeem Opstellingen


Het lijkt alsof ik de voorbije maanden wat minder met systemisch werk ben bezig geweest. Dat is zeker zo op het vlak van open sessies of workshops. Het lukte me de voorbije tijd echter altijd maar beter om het werken met opstellingen te integreren in mijn dagelijks werk met groepen en organisaties. Daar wijd ik deze blog graag even aan ...

Train-the-Trainer Weldra start ik een langlopende opleiding in Groningen - bij het Bert Hellinger Instituut - voor opleiders van opstellers. Ik heb jaren ervaring opgebouwd met opstellingen maar voelde me niet zeker genoeg om deze manier van werken door te geven. Daarenboven twijfelde ik aan de mate waarin organisaties klaar waren voor deze manier van kijken en werken. En ik leid zelf niet graag mensen op in methodes die ze dan niet kunnen toepassen. De voorbije tijd lijkt één en ander echter in een versnelling te komen - ook bij mezelf - waardoor ik opstellingen meer centraal wil zetten in mijn werk ... Vakopleiding "Coachen van Levende Systemen" Toen ik de intakes deed voor de 5de editie van de opleiding "Coachen van Levende Systemen" merkte ik dat verschillende deelnemers nieuwsgierig waren naar het werken met opstellingen. De opleiding blijft sowieso verder evolueren op basis van de vragen van de deelnemers, onze praktijkervaring (zie bv. een eerdere blog), de vragen van organisaties en mijn eigen leerproces. Kortom de ruimte om systemisch te werken, groeit. Daarom wil ik die ontwikkeling mee ondersteunen binnen het kader van de vakopleiding. Wie weet wordt het weldra een veel prominenter stuk van de opleiding. Sowieso zijn we aan het nadenken over hoe we de opleiding verder willen laten evolueren. More to come, dus. "Trauma in Organisaties" Ondertussen ben ik gretig aan het schrijven aan een nieuw boek met als titel "Trauma in Organisaties". Het boek zal opnieuw uitgegeven worden door LannooCampus. Schrijven volgt na een intens proces van research en ook dat zorgt weer voor bakken vol nieuwe inzichten. Daarnaast zal het systemisch werk ook een plek krijgen in het boek maar zeker ook in het werken rond trauma in organisaties. Het is via opstellingen dat dit thema trouwens op mijn netvlies is komen te staan. In elk geval zal dit boek mijn werk verder beïnvloeden. Van zodra het duidelijk wordt wanneer het boek beschikbaar zal zijn, laat ik sowieso iets weten via dit kanaal. Let wel, ik verplicht mezelf om alternatieven te blijven bieden voor het werken met opstellingen. Systemisch werken kan nl. op meerdere manieren (naast opstellingen) want ook als een organisatie niet open staat voor opstellingen, blijft het een krachtige manier van kijken. Als organisatiecoach moet je nu éénmaal kunnen afstemmen op de taal van de organisaties die je begeleidt. Het is een kwestie van volgen en leiden ... iets wat we vanuit onze opgebouwde expertise wel eens durven vergeten. Supervisie Ik krijg vaker en vaker de vraag voor supervisie of mentoring van professionals (organisatiecoaches of organisatie interne HRD professionals) bv. na de Vakopleiding Organisatie Coaching. Ik ben zelf nog op zoek naar een goede vorm: 1-op-1, regelmatige groepsbijeenkomsten, training, ... . Mocht je interesse hebben in supervisie, aarzel dan niet om me te contacteren. Dit zal me helpen om de meest geschikte vorm te vinden. Ik merk trouwens dat we ons binnen Living Systems Coaching ook meer en meer aangetrokken voelen tot het ontwikkelen van tools, methodieken, ... voor collega-professionals. Het e-book (nog steeds gratis on-line te verkrijgen) was daar een eerste vorm van maar we zitten nog op een aantal zaken te broeden. We zouden het super vinden om dingen te kunnen ontwikkelen voor collega's (i.p.v. elk op ons eilandje te zitten bricoleren). Maar het is voor ons nog wat zoeken om daar een gepast business model voor te vinden. Er kruipt nl. heel veel tijd in het ontwikkelen van methodieken e.d. Gepland En zo plande ik terug 2 zaterdagen met opstellingen te Kuurne bij Shivaya omdat het een heel fijne plek is om te werken en omdat er telkens weer heel fijne mensen naartoe komen. De nadruk hier ligt op familie opstellingen maar mocht je met een prangende vraag zitten die buiten dat kader valt, dan ben je steeds welkom. Contacteer me gerust. Meer info kan je vinden via deze link. En noteer alvast deze data in je agenda: Voorjaar: 23 april Najaar: 15 oktober

Ik kijk er in die zin naar uit om je binnen één van die stromen te ontmoeten ...

262 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page